top of page
1430138E-845D-4A30-8DFF-5D9A2EC0A454_1_1
Kjære HUB-venner,

NYHETSBREV DESEMBER 2023

 

Et krevende år ligger bak oss. Overfall og stjålet bil,  påkjørsel med dødsfall og langvarig sykehusopphold, gir et visst bilde. Men oppi alt dette har det vært en velsignelse å kunne bidra økonomisk.

Innsamlingsaksjonen i år brakte inn kr. 20.400,-, som nå er sendt for å dekke såvarer som alt er plantet, da leverandør utsatte betalingen. HUB har vist seg over tid å kunne stoles på, så det er godt med favør i vårt arbeide.

Vi hilser varmt fra arbeidere og barna i Uganda. Vi står samlet i vår takk til dere som har bidratt til vårt arbeide siste år.

Ønsker dere alle en Velsignet Julehøytid og et Godt Nytt År 2024!

Birzai, 18. 12. 2023

Olav Solheim

leder

bottom of page