top of page

Vårt arbeid - slik startet det

Fra besøket i Uganda i 2010. Fra venstre: James kone Mable Kyeresire, James Mugobansonga og Olav Solheim.

Hjelp Ugandas Barn ble startet i 2010 av Olav Solheim, for å bidra til biskop James Mugobansongas arbeid med å gi vanskeligstilte barn trygghet, mat, klær og skolegang.

James har over lengre tid engasjert lokale familier til å bidra privat som pleiefamilier for i overkant av 180 foreldreløse eller vanskeligstilte barn. Ved senter 1 og 3 har de lyktes i å leie lokaler til undervisning og daglig opphold, for både disse og lokale barn som betaler for skolegang. Tidligere var lærerne sterkt underbetalt og deltok av idéelle grunner. Nå har staten fastsatt en minimumslønn, som er mange ganger høyere og som HUB har problemer med å dekke. Pr. i dag har vi grunnet dårlig økonomi måttet rudusere antall barn til 170, 100 jenter og 70 gutter.

Tilbudet til barna har likevel fungert svært bra som følge av en fantastisk innsats fra frivillige i lokalbefolkningen! Kapasiteten blir så klart begrenset fordi lærerlønningene har steget, og antall lærere måtte reduseres. Leide undervisningslokaler er dyre, så senter 1 har måttet bygge provisoriske skur for å ivareta undervisningen.

Her kommer HUBs arbeid inn med å jobbe mot å sikre selveid grunn og bygningsmasse for hvert av sentrene, og mål om å kunne lønne lærerne. Vi ønsker å utvide tilbudet om undervisning, både til de mer vanskeligstilte, og for å få flere lokale barn som betaler for skolegang. I dag har vi bygd ut fire store klasserom med plass til ca. 70 barn.

30.04.2015 - Olav Solheim

Lokale omsorgsfamilier

Vi jobber med å skape engasjement for nød- og hjelpearbeid for barn ved fem sentre, fordelt over Uganda. Sentrene kom i gang ved at biskop James Mugobansonga og hans kone tok inn foreldreløse barn i sitt hjem, noe som etterhvert motiverte flere i hans menighet til å gjøre det samme. Det oppsto på den måten et nettverk av pleie-familier for hjemløse og/eller vanskeligstilte barn, og det ble etterhvert organisert undervisning basert på frivillig innsats fra lærere i lokalmiljøet.

Vi samler in penger og ressurser for å bygge skole og barnehjem ved fem lokasjoner i Uganda. Vi bidrar til å støtte opp rundt omsorgspersoner for foreldreløse/vanskeligstilte barn, samler inn midler for å kunne tilby skolegang for disse og lokale barn ellers, i fem regioner.

Biskop James (til venstre i bildet) er fungerende daglig leder for HUB i Uganda, og ansvarlig for å sikre riktig bruk av innsamlede midler. Ved å være involvert i hvert innkjøp og enhver transaksjon, dokumenterer han både  innkjøp og utført arbeid med foto og bilag. Resten av styret består av senterlederne, som også dokumenterer bruk av tildelte midler og mat. James' kone (nr. to fra venstre) er sekretær og er kontrollør på våre vegne. En jobb som frigjør de andre for kontorarbeide, og forbereder kopier sendt HUB Norge.

HUB-Norge, har i disse fem årene samarbeidet med andre  organisasjoner på en rekke felter. Ved bl.a. å sammenligne priser på innkjøpte varer. Vi har ikke til dags dato funnet noe klandreverdig i våre kontroller, noe vi heller ikke fryktet, da James har drevet denne omsorgen for foreldreløse i ca. 35 år, og selv tatt fem foreldreløse inn som medlemmer av sin egen familie på 12 personer.

 

For å gi et lite innblikk i offerviljen til de som er tilknyttet HUBs arbeide i Uganda, vil jeg trekke frem nå avdøde leder ved senter 2. Hun var enke, leder av senter 2 og hadde tatt til seg 15 foreldreløse barn i sitt to-roms lille hus. De lå på jordgulv, med bare fille av to små madrasser da jeg besøkte dem.

Det lokale styret
Enken på senter 2

Fra besøket i Uganda i 2010. Styret i HUB-Uganda sammen med leder for HUB-Norge.

Denne enka var det som ga HUB grunn til å bygge opp senter 2-bygningene. Etter å ha fått oppleve å flytte inn i disse bygningene med barna, skjedde det at hun en dag var ved elva og skulle bære vann til senteret. Hun falt mot steinene på bredden og døde.

 

Denne offerviljen er det jeg har møtt i Uganda, og det er med takknemlighet jeg som leder får lov til å være bindeledd mellom givere i nord og mottakerne i Uganda.

30.04.2015 - Olav Solheim

leder

bottom of page