top of page

HUB's hovedkontor i Norge er lokalisert til Vinje Gård, på sørenden av Andøy, i Nordland. Her leder vi arbeidet når vi er i Norge.

Stiftelse: HUB ble stiftet 15.09.2010 av Olav Solheim.

Styret: Styrets leder og daglig leder er Olav Solheim. Nestleder: Leif-Oddvar P. Solheim. Teknisk leder: Ove Aigner Haukenes. Sekretær: Sverre-Ingbjørn P. Solheim.

 

Drift i Norge: Vi som deltar i HUB's arbeide er ulønnet og får ikke dekket utgifter i forbindelse med innsatsen.

Foreningen HUB er registrert i Brønnøysundsregisteret og har
org.nr. 995 967 952.

Bankkonti: 

Konto i DNB for akutt nødhjelp: 1506.76.01014.
 

 

Vårt hovedkontor i Afrika har vi bygd i Kampala, Uganda.

 

Styret: HUB-Uganda skal følge de vedtekter vi arbeider ut fra. Daglig leder er James Mugobansonga. Sekretær: Mable Kyeresire. Ellers består styret av ledere fra de forskjellige sentrene.

Drift i Uganda: Her drives det også på frivillig basis, der mesteparten av driften baserer seg på leide lokaler og pleieforeldre i vanlige  hjem. Målet er derfor at vi bidrar til at sentre bygges ut, med mål om et hovedsenter med plass til ca. 300 barn og med skoleplass for 5-600, slik at lokalbefolkningen kan tilbys undervisning.

 

Etter opprinnelig plan skulle formann for HUB-Norge reise til Uganda hver vinter, for å ivareta HUBs interesser, signere dokumenter som gjelder grunn, bygninger osv. Dette er ikke lenger nødvendig, da biskop James Mugobansonga har fullmakt til å ivareta dette.

VÅRE HOVEDKONTOR

HUB-Norge, Vinje Gård, Andøy i Norge

HUB-Uganda, Kampala, UgandaOm oss

Våre hovedkontor i inn- og utland

bottom of page