top of page

Uganda er et tradisjonsrikt land med dype kulturelle røtter. Noe fremmed for en fra nord, men arven fra britene, engelsk, kommer vel med. Etter flere ti-år med uro, kan vi nå ferdes fritt, og vi blir alltid ønsket velkommen. Krig og sykdom, som aids, har kostet befolkningen mye. Ifølge biskop James er fordelingen i den voksende befolkningen ca. åtte kvinner for hver mann i den nordlige delen av Uganda.

 

Det er fantastisk å se alle hjelpeorganisasjoner som er her for å hjelpe, og det er også grunn til at vi er her. Vi ble invitert til Uganda høsten 2009, og har derfor hatt tid til forberedelser. Selv om det bare har vært et en manns verk så langt, er det å håpe at mange vil finne HUB som en respektert kanal til å formidle din hjelp til de fattige og foreldreløse barna.

Mange hjelpeorganisasjoner
Sentrene våre i Uganda

Vi har fem sentre, som vist på kartet, og hvor 4-tallet står har vi to sentre. Ett for bare foreldreløse og ett for fattige. Sentrene er ikke fysiske, da barnehjem, skole og boenhet ikke eksisterer i dag. Det er for å bygge dette vi er her, dersom økonomiske midler er tilgjengelige.

Vi gleder oss til å starte å sende ut nyhetsbrev og legge ut video og foto fra vårt arbeide på hjemmesiden. Det er vanskelig å beskrive møtet med alle disse barna, mange med tomme blikk og med tung sorg i sitt hjerte. Likevel er det stort sett smil å se, når jeg har vært rundt og hilst på alle og tatt foto av hver og en av dem. Vi ønsker å vise verdigheten i barna, og kan ikke godt nok beskrive alle som frivillig tar på seg ansvar for dem, selv om penger ikke er tilgjengelig.

To eksempler vil jeg dog nevne. En enke har tatt ansvar for 15 foreldreløse og fattige, som bor i hennes lille hus. Med matlaging utendørs er det vanskelig å forstå at det er mulig. Så et av prosjektene er blant annet å hjelpe henne med tilskudd og lån til å bygge et hus som vil være tilpasset deres behov. Slike menneskelige ressurser er fantastisk, og om barna får disse minimumsbeløpene hver måned, så vil de alle få et mer verdig liv. To fattige besteforeldre, som mistet fem barn av AIDS, tar i dag hånd om sine fire foreldreløse barnebarn, som mistet begge foreldrene.

Høsten 2010, Olav Solheim

Lokale, frivillige hjelpere
bottom of page