top of page
Kjære HUB-venner,

Vel møtt til et nytt år med nye utfordringer for HUB!

 

 

Inngangen til året var ikke av det beste slaget for flere av barna på Senter 2. Seks av dem måtte innlegges på sykehus, og kostnadene ble uventet høye.

HUB avgjorde da at pengene fra innsamlingsaksjonen måtte omprioriteres til andre formål enn hva som var planlagt. 

Barna er nå utskrevet fra sykehuset, og vi skulle sende alle som har deltatt med penger, en stor takk fra James.

Det ble likevel satt av midler til mat, da dette var James' høyeste prioritet nå før et nytt skoleår starter.

Ellers ble øremerkede penger gitt James, slik at han kan kjøpe seg en pc. Han har måttet gå på nett-kafe tidligere, så for å lette hans daglige gjøremål, fant vi ut at dette ville vi ta tak i.

Ellers ble penger brukt til å montere wc-er i nybygget ved Senter 1, slik at dette skal stå klart ved skolestart. Hygieniske tiltak prioriterer vi høyt og dette bidrar i høyeste grad til å bedre helsetilstanden blant barna.

I dette brevet ønsker jeg å foreslå at det blir gitt penger til kjøp av senger og madrasser ved Senter 2. Ut fra tilstandsrapport fra våre utsendinger, og som vises på foto, må vi få barna opp fra gulvet. Gaver til dette formålet bes merket "seng". Kto. 9791.11.35500 eller VIPPS #138297.

 

Prisen ved siste forespørsel var på ca. kr. 2.000,- pr. etasjeseng, med plass for fire barn.

 

 

 

 

Soverommet til guttene, - ingen senger.                               I rommet til jentene var det tre senger, og de sov to i         Utdeling av laken til alle, kjøpt inn for penge-gaven

                                                                                       hver seng, resten sov på gulvet.                                       våre utsendinger hadde med seg i november.                                         

 

Ønsker dere et godt nytt år, og takker for at dere står med oss i vårt oppdrag i Uganda!

Birzai, 13.01. 2018

Med hilsen

Innsamlede og øremerkede midler
Tøff start for barna på Senter 2
Forslag til kjøp av senger og madrasser til Senter 2
bottom of page