top of page
Kjære HUB-venner,

En hektisk, men svært givende tid i Uganda!

 

Det har vært en hektisk tid for oss i Uganda, men svært givende.

Tidligere i år fikk vi kjøpt 6 dekar jordbruksland. Dette ble sådd med mais, og med siste ukers regn, ser det ut til å bli en god begynnelse på dyrkingen, og at vi kan håpe på god innhøsting i august.

 

Denne måneden fikk jeg en epost fra James med forespørsel om penger til å legge til 3 dekar, et tillegg til åkeren vi allerede har, og som ligger inntil der vi dyrker. Eieren sto i fare for å miste hus og eiendom, og banken krevde oppgjør. Det ble høyere pris enn forventet; 6.000 dollar, men James påtok seg å skaffe 1.000 selv.

Pengene ble tilgjengelige gjennom et utvidet lån på NOK 52.000,-. Dette dekker også registrering av begge parsellene. I september vil den nye parsellen bli sådd med bønner, og da vil hoved-ingrediensene i maten være dekket. 

                                                                                                                            

Kjøp av 9 dekar jordbruksland!
To unge enker får lån til kjøp av symaskiner

Dette lånet dekker også innkjøp av to symaskiner til to enker med barn, som nå kan prøve å skaffe seg inntekt til forsørgelse.

 

Gjennom "Hjelp Til Selvhjelp" (HTS) skal dette tilbakebetales før det blir kjøpers eiendom. Lånet er rentefritt.

Å kjøpe land for derved å kunne dyrke sin egen mat - har lenge vært biskop James Mugobansonga's drøm

Angående endring i prioritet av vårt arbeide i Uganda, så er det oppfyllelse av James høyeste ønske, om kjøp og dyrking av egen mat. Han valgte dette fremfor å fortsette utbygging ved sentrene. Han er innforstått med at innsamlede midler nå må gå til nedbetaling av lån i lang tid fremover.

 

Men det er i tråd med våre hensikter også. Å ha konstant behov for NØDHJELP, er ikke den beste måten å bygge fremtiden på. Folk i Afrika trenger å bli selvhjulpne og bygge opp stolthet over verdien av egen innsats.

 

HUB håper på at flere kan bli med å gjøre oss kjent, og gjerne være med å bygge opp lokale apparat før innsamlingsaksjonen starter 1. desember. Gaver som kommer inn ved aksjonen er tenkt å kunne bli sendt til Uganda som en ekstra julehilsen, og forberedelser til nytt skoleår i slutten av januar.

 

Ønsker dere alle en flott vår og sommer, og så utfordrer jeg dere til å finne 10 nye partnere med minimum kr 50,- pr mnd.

Birzai, 19.05.2018

Med hilsen, 

 

Olav Solheim

bottom of page