top of page

God jul!

Kjære HUB-venner,

Vi har nå lagt bak oss det første året som organisasjon, og jeg er takknemlig for alle ting som har lagt seg så vel til rette, både her i Norge, og spesielt i Uganda.
 

Året som har gått har vært fylt med utfordringer og oppbygging av organisasjonen. Vi er likevel veldig glad for oppholdet leder hadde i Uganda, fire måneder høsten/vinteren 2010/11, og at administrasjonshus med to klasserom ble ferdigstillet i Kampala. Innsamlede midler har hovedsakelig gått til innkjøp av mat under hungersnøden siste halvår, men også til sykdomsbekjempelse for 11 av våre barn, hvorav vi dessverre mistet to av dem. Ellers har fadderpenger som er mottatt i sin helhet gått til valgte barn, og kvitteringer mottatt ved hver utbetaling. Vi har pr. i dag faddere til tre barn, og er veldig takknmelig for vår første månedlige partner med NOK 1000,-. Vi har også mottatt kvittering for utbetaling av årets julegave på $ 1000, som ble fordelt på sentrene, ut fra antall barn ved hvert senter. Ellers stor takk til alle som har bidratt med engangsgaver, store som små.

 

 

For å være mest mulig effektiv, og å få mest mulig igjen for innsamlede midler, er det ønskelig å prioritere å få nye partnere, og med månedlige beløp fra NOK 50,- og oppover. Dermed er det enklere for oss å planlegge dekning av pågående aksjoner og tiltak, hvor selvfølgelig liv og helse – mat, er høyest prioritet.

Men vi fortsetter å følge opp hasteprosjekter, som nevnt på vår hjemmeside. Det mest nødvendige her anser vi å være innkjøp av lærebøker som vil bli HUB-skolens eiendom. De har i dag ingen lærebøker, og de løsarkene som har vært brukt, er nå uleselig og av veldig gammel årgang. Det er snakk om ca. NOK 12-15.000,-, og skulle helst vært på plass før 1. februar.
 

Ellers vil denne innsamlingen dekke skrivebøker og blyanter til elevene. Skulle dette være spesielt i din interesse å støtte, så vær snill å merke innbetalingen med SKOLE. Og bruk gjerne donerknakken på vår hjemmeside, eller en av våre konti i Verdibanken.

 

Vi har nå fått utprøvd gassapparatene ved Senter 1, og vil be om spesielt en engangsgave fra de som ønsker å gi dette til de andre fire sentrene. Hvert apparat med gassflaste koster $ 560, eller ca. NOK 3.360,-, etter dagens kurs. En slik gave vil bli overlevert senteret som din personlige gave.

Som det fremgår av vårt fotogalleri, så kokes maten utendørs i dag, og skjer på ingen måte under gode, hygieniske forhold. Som leder av HUB fikk jeg være med på opplæring av hygiene under mitt besøk sist vinter, og dette bringes nå ut til sentrene, som en viktig del av vårt arbeide. Om du som leser dette, ikke ser deg i stand til selv å gi et slikt kokesett, så vil det være i beste HUG-maner og få andre med på en slik innsamling i venne- og nabolag. Gave til dette formål bes merket GASS.

Vi takker for året som snart er gått, og ønsker dere alle et riktig godt nytt år! Regnskapet for HUB vil bli ferdig tidlig på nyåret, og lagt ut på hjemmesiden. Ellers jobber vi med å få inn opptak av dans og sang fra leders opphold i Uganda.

Birzai, Litauen, 24.12.2011 For HUB

Olav Solheim leder 

Utfordringer i det nye året
Gassbaserte kokeapparater
bottom of page