top of page

"Leders hjørne" - med siste nytt...                    Velkommen til Leders hjørne

              og inn i "vårt nye interiør"

Bønnene venter på å bli sådd.jpg
Så er det så- og plantetid

En "vårhilsen" fra James i Uganda.

Nå er forberedelsene unnagjort, og bønnene er i jorda. (Bare å vente på bønnesvar, med andre ord.) Maisen står for tur.

Ellers er 500 baby-banan-, 100 baby-appelsin- og 500 baby-avocado-trær plantet i "barnehagen" hvor de skal oppdras og stelles med. Når de lærer seg å stå på egne røtter/ben, flyttes de over i skolehagen, hvor de lærer seg voks, voks, voks. Etter puberteten kommer faget; "Bli fruktbar". Om ett år så må frukt kunne høstes, ellers ligger "øksa ved foten av treet, og hver den som ikke bærer frukt, blir hugget ned og kastet på ilden".

Avocadoen er tidligst ute, og her venter vi frukt allerede til våren. Og makan til graviditet/fruktbarhet: Frukt kan høstes hver dag, året rundt!

Så Norgesvenner: Kos dere med 60 graders forskjell i vinter!

Birzai, 20.11.2018

Olav

DSC_7130.jpg
Framdrift i vårt arbeide i HUB

Et eksempel på hva HUB har kunnet gjøre i Uganda, er hva som møtte meg ved Senter 2 i 2010, da jeg var der i fire måneder for å starte arbeidet med HUB.

Denne "kokeplassen" var kopi av eneste bygg på senteret, med bare seks stolper i stedet for fire. Utenom dette, var det kun kirken som en kan se på bloggen, fra turen damene hadde i november 2017. Nå er det skolebygning med tre klasserom og to sovesaler for barn, i tillegg til gjestehus, hvor det er kontor og rom for overnatting for ledelsen.

HUB har derfor god grunn til å være takknemlig for å delta i dette arbeidet. Det er mange trengende barn i området, så James ønsker å utvide med et bygg til, i tillegg å få satt opp bygg med toaletter. Det siste skulle jeg ønske kunne bli gjort snarest mulig, da det vil bedre hygienen og berge liv.

Ta gjerne kontakt dersom du  vil bidra med midler til dette. Ute i bushen er det ikke samme krav til bygninger, så jeg mener vi kan få løst dette for NOK 15.000,-, med tank i jorda. Med andre ord "en skikkelig drittjobb". Hehe.

OLAVS BAKTANKE: Du som blir så opprørt over at du må "forsørge" fattige! Om du bare visste hvor mye det koster å forsørge de rike!

Birzai, 20/08-18

Olav

Innsamlingsaksjonen og litt til...

December 05, 2017

Velkommen til hjørnet, - en åpen kanal for lederen!

Vi er nå i gang med årets innsamlingsaksjon og håper dere i en travel førjulstid har tid til å tenke litt på at andre kanskje ikke har det så godt som oss. Skoleåret er slutt i Uganda, og de som har kjente og slektninger fra opprinnelig sted, er reist "hjem" i ferien.

Det har vært gode tilbakemeldinger etter at "jentutten" fra sør besøkte Uganda. Både fra dem selv og fra barn og voksne ved sentrene. Ta gjerne en tur via bloggen til Inger-Johanne ("gjestebloggen"), og delta på det de så beskrivende sier og viser i video, foto og tekst. En fantastisk reiseskildring, om jeg må få si det selv.

Kr. 1,- aksjonen er som sagt i gang. Der kan du vippse inn pengegaver eller via bank sende direkte til nødhjelpskontoen. Første etasje i Senter 1 mangler noen vinduer, og toalettene er ikke kommet på plass, grunnet pengemangel. Dette håper vi ordner seg via aksjonen vår, slik at hygienen blir ivaretatt når nytt skoleår starter i slutten av januar.

Kanskje vil noen reagere på "Olavs baktanke", som jeg ønsker å gi dere til ettertanke. (Mitt ønske med siste baktanke var: Et slag deles ut til deg og NN, og må brukes. Hva ville du gjort? Gi et slag, eller motta et? Ut fra ditt svar vil du avdekke et karaktertrekk som bidrar til din personlighet.)

I en hektisk førjulstid tillater jeg meg å anmode deg til å ta deg tid til å analysere din situasjon, og prøve å samle tankene om det gode siste år. La takknemligheten få forkjørsrett. Naturen viser vei: Det må mørke til for at en kan se lyset. Men mørket må alltid vike for lyset...

OLAVS BAKTANKE: Det er ikke galt å stjele... et barn fra døden.

Vi vet at mange barn i verden er i dødens grep grunnet nød og sykdommer, og vi har alle et ansvar for å bidra. Så jeg takker dere alle som bidrar, og det må ikke nødvendigvis være til HUB. For oss er det barn som ligger på vårt hjerte og sinn, og vi er takknemlig for alle som formidler hjelp.

Birzai, 4/12-17

Olav

Nå er det viktig å få inn nok til nødhjelp, - ganske enkelt!

November 04, 2017

Jeg håper å kunne komme med noen tanker til ettertanke hver måned.

HUB har både kortsiktige og langsiktige mål, noe jeg vil komme tilbake til. Noen av målene synes i dag nokså "hårete", akkurat som målet da jeg startet føltes slik. Når jeg ser tilbake på disse åtte årene da HUB var i støpeforma, er jeg glad for at det ble bestemt: at HUB skulle fortsette sin gjerning så lenge MINST ETT BARN FIKK DEKKET SINE BEHOV, hver måned.

Når jeg ser hvor stor motstand det er blant folk i Norge mot organisasjoner og pengeinnsamlinger, forstår jeg dem godt.  Skandale på skandale avsløres. Så hvorfor skulle noen kunne ha tiltro til HUB?

 

Etter å ha vært i Uganda i fire måneder i 2010, fikk jeg erfare en virkelighet som jeg umulig kan glemme. Jeg fikk dele alle barnas hverdag, fikk ta foto av alle, som var ment å skulle legges inn på hjemmesiden, slik at mulige faddere kunne gå inn å velge det barnet de ønsket. Dette viste seg å bli problematisk, fordi vi ikke greide å finne faddere til alle. Mange ble så lei seg når de så at andre fikk penger og klær, mens de følte at de selv ikke var blitt verdig støtte. Derfor avviklet vi den ordningen, og delte innsamlede midler likt på alle.

 

Erfaringen jeg, og de fleste som driver slikt arbeide i Afrika sitter med, er at folket forventer å bli betalt eller få dekket sine behov.  Det er klart at midler vi i dag får inn langt fra dekker mat til barna, og at de sulter store deler av året.  Juni, juli og august i år var det så ille at de kun kunne få et magert måltid pr. dag.  Da er det vondt å sitte med ansvaret jeg har påtatt meg, og selvransakelsen kommer;  "Olav, du kunne gjort mer for å få inn penger".  Og slik skal det også være.

 

Nå er det viktig å få inn nok til nødhjelp, ganske enkelt!

Men, som det ble nedfelt i statuttene da vi ble dannet, er målet å få bygget senter med bo- og skole-enheter. Neste mål, eller parallelt med dagens drift, ønsker vi å satse på HJELP TIL SELVHJELP.  Dette er vi nå igang med.  Vi setter av penger, som så lånes ut til fattige, slik at de kan kjøpe seg et husdyr, en symaskin, en moped eller annet som kan gi inntekt, så de blir selvhjulpet.  Det rentefrie lånet skal betales tilbake etter evne, og det de har kjøpt blir selveid når lånet er tilbakebetalt. Unntak gjøres for dyr som blir tatt av rovdyr, slanger eller av annen årsak dør. USD 300 er nå lånt ut.

 

Men hva er vitsen med å gi, når nøden i verden er så uoverkommelig? Den som tenker slik, skulle jeg ønske hadde kunnet komme nær disse foreldreløse og vanskeligstilte barna. Da ville nok spørsmålet vært besvart raskt.  Sorgen i de små barneøynene til de som hadde mistet sine foreldre eller slektninger, viste i mange tilfeller total isolasjon og tomhet. Uten håp!

 

Etter 1-2 år så jeg foto av mange av disse barna, som igjen hadde fått livsgnisten og håpet tilbake.  Dette har gitt meg stor glede i å være en kanal mellom givere og barna, og det koster NOK 200,- å dekke et minimumsbehov for ett barn.

 

JO, JEG VET:  ET BARNS LIV TELLER! Ja, om så bare ett barn!

OLAVS BAKTANKE: Det er bedre å få enn å gi, sa damen da hun ble slått på kinnet. Kunne hun blitt HUB-venn?

 

 

Birzai, 5/11-17

Olav

Litt om undervisning

February 16, 2015

HUB ser på undervisning som svært viktig. Etter en inspeksjon av våre fem sentre, er det bare en ting å si: Her mangler alt, utenom en fantastisk stab. Vi har fått i gang skolen her ved å tilby undervisning til barn utenfor sentrene. Disse har foreldre som betaler skolepenger, som går til driften av skolen. Lærerne er velutdannet og er drivkraften til oppdragelse og til å gi barna kjærlighet og omsorg. Fotogalleri vil bli utlagt så snart det er mulig, slik at dere som besøker hjemmesiden kan se forholdene ved hvert senter. Galleriet vil også inneholde en del video-opptak.

Omgivelsene for undervisning er foreløpig langt fra optimale. Ved hovedkontoret er klasserommet uinnredet og uten dør, og rommet brukes i dag til matsal for barna. Skolen har nå ferie frem til 1. februar, og vi har mål om å få innredning, maling og dør på plass frem til skolestart. Dersom noen finner glede i å hjelpe oss med bidrag til innkjøp av disse tingene heller enn/i tilleegg til fadderordningen, så er det kjærkomment!

Det har vært leid fire klasserom for barna ved HUB-senter 1. Eier krevde forhåndsbetaling på USD 5000 for å forlenge kontrakten, innbetalt han før 15. januar 2013. Disse midlene hadde vi ikke, så som nødløsning måtte James flytte ut av sitt eget hus, med egne barn, samt de foreldreløse familien har tatt ansvar for. De har nå i lengre tid bodd rundt omkring hos venner i menigheten, og på den måten har vi kunnet opprettholde undervisningen. HUB håper på øremerkede midler.

Støtte til dette kan sendes vår konto for bygninger og drift: 9791.11.28555.

Med vennlig hilsen HUB,

Olav

Nyhetsbrevet

February 14, 2015

Vi har nå sendt ut nyhetsbrev til dem som har registrert seg for dette på hjemmesiden.

Skulle du ønske å motta dette, vennligst gå til siden "Kontakt oss" og skriv inn din e-postadresse.

Vi benytter anledningen til å takke  alle for året som har gått, og håper dere vil stå med oss i 2015!

Birzai-LT, 15,02.2015

 

Olav

leder

Nytt fra sentrene i Uganda!

November 15, 2011

Ni av de elleve barna som måtte på sykehus er nå utskrevet, og vi har mottatt donasjoner som har dekket store deler av utgiftene. Vi takker dem som har bidratt og gleder oss over dette!

Men våre tanker går også til de to som ikke overlevde sykdommen. Vi jobber for tiden med å forberede nye innkjøp av mat, da forrige innkjøp nærmer seg slutten. Dette vil koste ca. $ 2000, og rekke fram til midten av mars. 

Du kan hjelpe til med dette ved å trykke på donasjonsknappen, og merke bidraget "innkjøp av mat". Mange takk!

Olav

Oppdatering om matvaremangelen

September 13, 2011

Sist uke ble annet innkjøp av matvarer gjort, og maten levert til våre sentre. De vil nå med nøysomhet kunne dekke sitt minimumsbehov for mat til utgangen av november 2011. Da avsluttes skoleåret, og barnn som har slektninger eller kjente på sitt fødested, reiser da dit, til nytt skoleår starter 1. februar.

Vi takker på det varmeste for bidragene, og ønsker dere en fin høst!

Olav Solheim

leder

Hjelpen nytter!

July 12, 2011

Vi har nå fått oversendt de første bidragene for å hjelpe til under den pågående matkrisen. Det har rukket til å kjøpe inn ett tonn ris og ett tonn bønner, som vil sikre det mest nødvendige av  næring.

Vi takker dem som har bidratt!

Olav

Hjelp oss å hjelpe!

June 24, 2011

SULTKATASTROFE i Uganda!

Matvareprisene har steget med over 500%. Våre 180 barn sulter!

Vær snill og hjelp dem gjennom denne akutte krisen, ved å sende ditt bidrag til HUB - kto. 9791.11.35500.

Med takk!

Olav

Please reload

bottom of page