top of page

Velkommen til vår årlige innsamlingsaksjon!

                          fra 1. til 15. desember

                                           Hjelp Ugandas Barn har nå ni års drift bak seg og ønsker å ekspandere!

 

HUB's mål er å samle inn et beløp tilsvarende kr. 1,- pr. innbygger. ​Skoleåret er slutt, så vi håper innsamlede midler kan bli til hjelp til innkjøp av skolemateriell, ved oppstart sist i januar. De mangler fortsatt det meste, men fra mars 2019 beregner vi at de skal være selvforsynt med mat, fra egen åker. Vi vil i jule-nyhetsbrevet gjøre rede for hvordan pengene blir brukt, når vi vet hva som kommer inn.

Som leder vil jeg dele med dere et av mine sterkeste øyeblikk like etter ankomst på Senter 5. (Dette + ett senter til måtte vi stenge grunnet mangel på penger.)  Jeg bare brast i gråt da jeg hørte hans historie og han ble satt på fanget mitt.

Den gang var det 184 barn, delt på fem forskjellige steder i Uganda. Ved tre av stedene vi omtaler som senter, fantes det ingen bygninger, og undervisningen skjedde under åpen himmel eller under et blikktak. På Senter 1 ble det bygd hus med to klasserom og en liten bo-enhet. Klasserom ble leid i nabolaget. Senter 3 betalte James for, både undervisning og bosted. De andre sentrene hadde ingen bygninger og barna fikk omsorg fra frivillige.

 

Med private lån og bidrag har vi i dag kommet et godt stykke på vei til å bygge barnehjem med skole på Senter 1 og 2. På Senter 1 gjenstår det å bygge fire etasjer, som vist under "Våre prosjekter". Skole er viktig, og barn lokalt betaler for skolegang, slik at det skaffer inntekt som dekker en del av lærerlønningene.

Vi håper dere vil være med å støtte vårt arbeide, og dermed fylle barnas tomrom etter døde foreldre og familie. Samt hjelpe våre medarbeidere som vier sine liv til å gi barna kjærlighet, omsorg og håp.

Vi takker for ditt bidrag, og ønsker deg en GOD JUL og ET GODT NYTT ÅR!

                                                   Gi din gave til kontonr.: 9791.11.35500

                                                                              

                                                                                                      eller   

                                                                            

                                                                                            VIPPS   #138297

Birzai, 18.11. 2018

Olav Solheim

leder

Signatur Olav 250px.png
bottom of page