top of page

Velkommen til vår årlige innsamlingsaksjon!

                          fra 1. til 15. desember

 

I år går pengene i sin helthet til utstyr og tiltak som trengs  i corona-pandemien!

 

Hjelp Ugandas Barn har nå ti års drift bak seg og vi ser fortsatt behovene! I år er vårt store ønske å få samlet inn midler til utstyr og utbedringer de trenger i forbindelse med Covid-19 pandemien. 

I april 2020 nådde den verdensomspennende corona-pandemien også Uganda, og både skoler og kirker ble stengt. Alle må holde seg hjemme, og de foreldreløse barna ble fordelt rundt hos medlemmer av kirken, så lenge pandemien pågår.

Vi fikk en ny oppdatering i oktober fra biskop James ang. situasjonen i Kampala. Han sier at han har vært i møte ang. å skulle gjenåpne skolen, men myndighetene forlanger at han må bygge to soverom til på Senter 1, for å holde tre meter mellom sengene. Likedan ble han bedt om å kjøpe telt til bruk som klasserom, for å opprettholde tre meters regelen mellom pultene. I tillegg til infrarøde termometer til bruk både på Senter 1 og Senter 2, for sjekking av feber.

                                      

                                           

Kjære HUB-venner!

Så står vi foran årets innsamlingsaksjon, og håper vi får inn penger til bekjempelse av virus-plagen barna møter i Uganda. Innsamlede midler vil i sin helhet gå til utstyr til vern mot viruset.

Vi har hatt et veldig givende år i HUB, med mange prosjekter. Vi gleder oss til innhøsting i Immi's hage, med matprodukter og frukt i januar.

Vil du støtte vårt arbeide, kan du sende på vipps eller betale direkte til vår nødhjelpskonto.

Vi ønsker dere alle en fin førjulstid, og takker for at dere står med oss!

 

 

Se dere om og les på hjemmesiden vår, som forteller masse om arbeidet vårt på de forskjellige sentrene, i tillegg til andre prosjekter vi driver med.                                                

 

 

Gi din gave til kontonr.: 9791.11.35500

                                                                              

                                                                                                      eller   

                                                                            

                                                                                VIPPS   #138297 merkes "Juleaksjonen"

Birzai, 28.11. 2020

Olav Solheim

leder

DSC_7194.jpg
Signatur Olav 250px.png
bottom of page