top of page

Senter 3

            Tusubira Primary School
            Kololo Parish, Kiringente

Ca. en times kjøring vestover fra Kampala, ligger Tusubira Primary School. Langt fra det ståkete bylivet, og med vakker natur og nok av uteområder å leke på. Skolen drives av andre og har 100 elever (pr. nov. 2017).

 

HUB-Uganda leier plass til 40 barn. 20 av dem er foreldreløse og bor på skolen, mens de andre 20 bor hjemme og har en mor eller far som lever eller de bor hos besteforeldre. Her ligger kirken, som er bygget av murstein, og som blir brukt til gudstjenester og skoleavslutninger. På området bak kirken ligger skolen med klasserom og kontor, i tillegg til beboelsesrom for lærere. Her er to sovesaler, for de barna som bor på skolen. Midt på plassen er det murt opp et "kjøkken", hvor maten lages. Her ønsker de å bygge et rom som kan brukes som spisesal, sånn at barna kan spise samlet, og ikke måtte spise litt rundt omkring, som nå.

 

Skole/barnehjem på landsbygda

DUKKE-UTDELING I 2015

I Stor stas på Senter 3 da det kom strikkedukker fra Norge. Kanskje første gang de mottok en "venn"?

 

 

 

 

 

Første gang Senter 3 fikk besøk fra Norge var i 2010, da leder av HUB-Norge var fire måneder i Kampala, for å starte opp arbeidet i Kampala.

Selv om dette stedet drives av andre, er de veldig takknemlige for besøk, og våre representanter følte seg veldig velkomne.

Det er fint å kunne se hvordan barna som vi støtter på dette senteret bor, og hvordan hverdagen er for dem.

 

Utsendinger fra HUB
besøkte skolen i
november 2017
Barna og dagliglivet ved Senter 3

Her ved Senter 3 går det (pr. november 2017) 100 barn.

40 av disse blir underholdt av HUB. 20 av disse er foreldreløse og bor på skolen. HUB betaler for skolegang, livsopphold; mat, klær, medisiner etc.

Av disse 20 barna er:

10 mellom 6-10 år

7 mellom 10-12 år

3 på 12-14 år

De andre 20 bor i området rundt skolen, og har enten en av foreldrene i live, eller de bor hos besteforeldre eller andre slektninger.

 

Første møte med en hvit "muzungu"?

Olav fra HUB-Norge  besøkte Senter 3

BESØK FRA NORGE I 2010!

bottom of page