top of page

Senter 2

Hope of Destiny Primary & Nursery School
             "Bunjanko School"

Noen timers kjøring vestover fra hovedstaden Kampala, sørvest for Entebbe, langt innover i jungelen på "øya" Bunjanko ved bredden av Victoria-sjøen, ligger Bunjanko-skolen. Det er mulig å komme dit med bil, da de har fyllt igjen det som skilte dem fra fastlandet. Her ute bodde en enke som hadde tatt på seg ansvaret for 15 foreldreløse barn og fattige, og de bodde sammen med henne i hennes lille to-roms hus. De lå på jordgulvet, med bare filler av to små madrasser, da HUB-leder fra Norge besøkte dem senhøstes 2010. Og med matlaging utendørs var det vanskelig å forstå at det kunne være mulig. Så et av prosjektene var å hjelpe henne med tilskudd og lån til å bygge et hus som ville være tilpasset deres behov.

Denne enka donerte grunnen til bygging av en boenhet, samt to undervisningsrom. I tillegg ble det senere bygget et eget gjestehus med kjøkken for senteret. Disse bygningene sto ferdig til skolestart i januar 2015.  Men etter å ha fått oppleve å flytte inn i disse bygningene med barna, skjedde det triste at hun en dag var ved elva og skulle bære vann til senteret, falt hun på steinene ved elvebredden og døde. 

Barnehjem med skole, gjestehus og kjøkken

TOMTERYDDING - SENTER 2

I slutten av mars 2012 går de ivrig i gang med å rydde tomten til det nye barnehjemmet med undervisningsrom. 

 

 

 

 

Vi startet skoleåret 2015 med innvielse av barnehjem med skole ved Senter 2, og tre måneder senere ble også gjestehus med kjøkken tatt i bruk.

 

Dessverre døde vår senterleder dette året. Hun bodde sammen med barna, og det ble en vanskelig tid for barna der.

James med familie måtte derfor bli i en lengre periode ved senteret, inntil ny leder fant seg til rette, og kunne bli en trygg person for barna.

Fra tomterydding
til ferdig senter!
Barna og dagliglivet ved Senter 2

Her ved Senter 2 går det

(pr. februar 2017) 55 barn.

Fordelt på:

 

21 gutter.;

10 mellom 5-9 år

9 mellom 9-12 år

2 på 14 år

 

24 jenter;

10 mellom 6-9 år,

14 mellom 9-13 år

 

De får tre måltider med mat om dagen, men i tøffe perioder, hender det at det kun blir ett måltid.

BARNA HAR STORT LEKEOMRÅDE

Senter 2 er ferdig utbygd, og barna har god tomleplass!

bottom of page